Net Create

office@netcreate.bg

 • Компютърна поддръжка

  Цялостна компютърна поддръжка на компютърна и офис техника с посещения за отстраняване на възникнали проблеми.Поддръжка на компютърна мрежа, доставка на компоненти и консумативи за офис техниката. Развиване технологичното ниво на фирмите, партниране за намаляване на разходите и увеличаване сигурността и надеждността на работа

 • Дистанционна поддръжка

  Поддръжка на компютърни системи чрез отстраняване на проблеми с отдалечен достъп,отстраняване на възникнали проблеми чрез отдалечен достъп. Консултация по телефон или електронна поща. Поддръжка и настройка на безжични устройства и мрежови устройства чрез отдалечен достъп.

 • Поддръжка на сървърни станции

  Поддръжка и администрация на компютърни сървърни станции базирани на Linux или MS Windows операционни платформи. Обновяване настройка и конфигуриране необходими процеси на сървърните станции за нуждите на фирмите.

 • Проектиране и изграждане на ИТ инфраструктури

  Анализ, планиране и осъществяване изграждането на ИТ централизирани платформи, изграждане на ИТ системи за работа в комютърни мрежи. Цялостно инфраструктурно изграждане на офиси (инсталиране, окабеляване, компютърни мрежи, телефонни централи и оптични свързаности). Поддръжка на изградените ИТ инфраструктури, оптимизиранe, подобряване, усъвършенстване.

 • Системи за видеонаблюдение

  Планиране изграждане и поддръжка на компютри системи за видеонаблюдение. "Нет Криейт" изпълнява пълно изграждане на цялостна система за видеонаблюдение на офиси, сгради, помещения, както и консултиране и обучение при работа със системите. Възможност за дистанционно наблюдение на обектите.

 • VOIP системи и приложения

  Анализ, планиране и изграждане на телефони системи базирани на VoIP технология. Поддръжка и доразработване, внедряване системите в работещи телефонни мрежи и изградени телефони комуникационни центрове. Цялостни системи за "call centre" интегриране и поддръжка на CRM системи.Алтернативни телефонни системи и телефонни решения.

 • Технологично консултиране

  Технологично консултиране за разработване на ИТ стратегии, за анализиране, планиране и внедряване на ИТ системи за нуждите на фирмите, компаниите.Консултиране за разработване на оптимизиран план за работа на работни станции, компютърни мрежи, цялостни ИТ системи, технологии.

 • Оперативни ИТ услуги

  Поддръжка на компютърна и офис техника, внедряване и разработване на централизирани системи с контрол на достъпа, разработва на системи за оптимизация на работния процес , повишаване ИТ нивото на фирмата, обучение.

 • Продажба на компютърна и ИТ техника

  Продажба на компютри, компютърни компоненти, офис техника (принтери, факс машини, копирни машини, телефони, скенери, VoIP устройства и др.). „Нет Криейт” предлагаме и консултации за закупуване на подобен вид техника, като консултацията при закупуване на техника е напълно безплатна.

 • Изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъпа

  Проектиране, разработване и осъсществяване на системи за контол на достъпа. Цялостно внедряване и обучение по проекти за системи за контрол на достъпа, системни обновявания, архиви и месечни разпечтки. Поддръжка на компютърни системи за контрол на достъпа.

 • Корпоративни бизнес услуги

  Анализ, планиране и изграждане на ИТ инфраструктура в офис сгради. Изработване на план и изграждането на офис компютърна мрежа, телефонна свързаност, изграждане на ИТ комуникационен център, централизирана файлова система, консултиране и обучение.

Клиентите говорят

 • Разчитаме на компетентното обслужване на целия екип на Net Create, при поддръжката на нашата компютърна мрежа. Благодарим!
  Янита Янес
  Marketing & Project Manager
  "Ross International" Ltd.
 • На първо място мога да посоча, че е много приятно да се работи с хора като вас, специалисти, които се грижат за правилното и навременно организиране и техническо обслужване на техниката в офиса ни
  Ралица Христова
  Managing Director
  "BSM Group".
 • Впечатлявате със своята коректност, отзивчивост и бързина на извършваните услуги по поддръжка на нашите системи. Ето защо ще се доверяваме и за в бъдеще.
  Янита Янес
  Marketing & Project Manager
  "Ross International" Ltd.
 • Добро сътрудничество,навременна и компетентна намеса, сигурност и професионализъм. Пожелавам Ви така стабилно да стоите на пазара с Вашия имидж.
  Владимир Йотов
  Изпълнителен директор
  "Анонс 94" АД
 • Има бърза реакция и качествено отстраняване на възникнали проблеми.Винаги са ни давали компетентни и не рядко нестандартни предложения.Можем да разчитаме и разчитаме на тяхната подкрепа.Благодарим ви, момчета!
  Ралица Христова
  Managing Director
  "BSM Group".
 • Удовлетворени сме от качеството, сроковете на изпълнение, съвременните методи, начини и технологии, които фирмата ви прилага, както и изпълнението на поетите от вас ангажименти по договорите които сме подписали. Благодарим ви за корекността и личното отношение към нашите проблеми.
  Красимира Гуркова
  Marketing & Office Manager
  "Лъки 2006" ООД
 • Работя с Netcreate, понеже винаги предлагат рационални решения, съобразени със спецификите на нашата фирма. Реагират бързо на сигнали и са винаги позитивни.Успяваме да си партнираме ползотворно и разчитаме на техните технически консултации и мнения по технологичното развитие на нашата фирма.
  Павел Павлов
  Office Manager
  "Милър Мол Варна Уан" АД
 • Съвестно, професионално и в срокове - помоща ви е безценна в някои от много важните за нас моменти. Проявявате пълна коректност и лоялност като страна изпълнител по сключените договори. Спокоино мога да кажа, че напълно разчитам на вас и вашето мнение за услугите които извършвате. Благодаря.
  Илияна Илиева
  Организатор дейност & Office Manager
  "Лъки 2006" ООД
 • Изразяваме готовност за съвместна работа с вас и за в бъдеще, доказвате качеството на своя продукт и коректността при изпълнение. Харесва ми отношението на фирмата ви към нашият персонал и към нашите проблеми. Работата ни с вас е по скоро истинско партньорство на което разчитаме надяваме се и вие да разчитате на нас като такива.
  Атанас Арнаудов
  Финансов директор
  "Лъки 2006" ООД
 • Благодарим ви за навременното реагиране при създалите се проблеми, бързата и качествена намеса спомага за безпроблемната работа на екипа ни.Ние разчита ме изцяло на опита и на професионализма на екипа ви. Вие сте коректен и надежден бизнес партньор.
  Надежда Гангалова
  Forwarding & Logistics Manager
  "Акт Лоджистик" АД
 • Бърза и навременна намеса при отстраняване на проблемите по работния процес.Много добро сътрудничество изградихме и се радваме, че спомагате за развитието на нашата фирма както и намаляване на разходите и оптимизирането на работния процес
  Йордан Борисов
  Accounting Мanager
  "АБ Лоджистикс" ЕООД
Безплатна диагностика
Свържете се с нас на телефони: (052) 95 3535, или мобилни 0899 961138 и 0894 407877